Liri Valbonës! Ndëshkim dhunuesve të Ligjit!


#105

absolutisht, te lutem