Ndërkombëtarizimi i epshit


#28

Pa provoni sumë -n e Shqiprise se Mesme, se ndoshta do te mbeteni me te kenaqur si nderkombetare te epshit.


#29

eshte shekulli i B…thes, e kemi thene


#30

kujt ia thu thuj


#31

menja menies nuk i gja