Poezia

Ndiqi keshillat Pjetrit he per he, por dije se misioni i artit (dhe pozise qe eshte nje dege e artit) eshte i lidhur me mediumin, dmth me teknologjine. Pra finaliteti i artit eshte teknologjia e IA, Inteligjeces Artificiale, dmth qe poezite t’i krijoje celulari, dhe njeriu i lire nga pesha e krijimit te knoqet tu honger akullore.