E sëmura me kancer revoltohet para Vllahutin e Nikollës: Nuk kemi kohë të bëjmë show me jetën