Këta flasin me vështrime

Një vështrim mbi fytyrat interesante të krijesave të ndryshme dhe format e komunikimit midis specieve. Përzgjedhur nga Leanne Burden Seidel.

Më shumë foto dhe detaje mbi secilën:

3 Likes


1 Like

Anima Li
Shqimi kanal komunikimi