KPK konfirmon gjyqtarin Artur Malaj, pavarësisht dyshimeve të ONM

Se vetingu zoterie…

Duhet Te benet gjykimi nga pleqte e fshatit ne baze Te kanunit si ne kohe Te qemos😊