Paketa fiskale 2017. Të gjitha ndryshimet e taksave

Na falni ju administrata e peshkut por lidhjet ekskluzive me Mapo- n i ka vetem njeri.

Monitorin deshe te thoshe!

Te dyja me M fillojne. Por ke te drejte per saktesimin.