Reforma në Drejtësi: Rezistenca e fundit e gjyqësorit

http://www.mapo.al/2016/11/reforma-ne-drejtesi-rezistenca-e-fundit-e-gjyqesorit/1

1 Like

@bsalaj sikur nuk hapet linku qe ke vene. Shikoje dhe njehere mos ka ndonje problem.