Arti bashkëkohor në hapësirën publike

Në gjykimin tim pjesa më e madhe e artistëve që konsiderohen aktiv në Shqipëri janë kthyer në marioneta të propagandës së pushtetit politik. Kjo është dëshpëruese dhe shqetësuese në të njëjtën kohë, pasi kritika si fushë veprimi është pothuajse inekzistente.- PXh

1 Like

prej ari eshte kjo pllaka?