De la dialectique (“The image book” -film francez me regji të Jean-Luc Godard)

1 Like

thank you so much

si ta aksesojme aplikacionin arte.tv, me pagese ndoshta

Filmi nuk ndodhet tek aplikacioni. Por tek web-site (qe funskionon vetem ne Gjermani dhe France)

1 Like