Deputetët socialistë propozojnë forcimin e imunitetit parlamentar

Drejtesia dhe gjykimi lene ne dore te kaubojsave dhe 18-vjecareve d.m.th.?!