Heshtja është e artë, por fjalët mund të jenë të argjendta (“Drive my car” –...

1 Like

Mood