Macron mund thellësisht Le Pen në Francë


#112

ç’ka të modhe fare këtu, tej kjo?

  • fakti që zgjodhi si Kryeministër një (thuaj) të panjohur në politikë?

  • apo fakti që zgjodhi dikë që vinte nga rradhët e qendrës së djathtë - (ndërkohë që ai vetë ka dalë nga e majta liberale)?


#113

fakti qe nuk zgjodhi nanji nga ai 19% i komunistave.
sa nuk e morem vesh per ca u ekzaltun komunistat e peshkut o pra.

ja per kaqigjo, e modhe fare…