Raporti i KLSH hedh dritë mbi keqmenaxhimin e fondeve publike nga qeveria

artikulli ishte interesant, gje qe tregon, se, organet shteterore, punojne dhe kontrrollojne mire punen e qeverise.