Rreth kategorisë Shkencë

Tema mbi të rejat nga fusha të ndryshme të shkencës. Postime që lidhen me zbulime, studime, hapësirën, avancimet teknologjike apo mjeksinë do të kategorizoheshin mirë këtu.

marremëndja nuk është vetëm simptomë e koronës