Temperaturat e ulëta rëndojnë situatën e familjeve rome të zhvendosura

shoqatat arixhi-mbrojtëse ku janë? apo no lek nga ambasadat!! po erjon protestanti që i merrte në krahë e i çonte në sëmundore, ku është??