TURREMI

TURREMI

Në dekadën e tretë,

të shekullit njëzet e një,

në petalet të botës së rreme,

sythe të fjetur në degë peme!

Në dekadën e tretë,

të shekullit njëzet e një,

akoma turremi pas fjalimeve,

pastaj heshtje dhe mërmëritje!

Koha vrapon në shtegun e vet,

jeta jonë është e shkurtër,

shekulli njëzet e një,dekada e tretë,

akoma turremi pas fjalimeve rrugë humbur!

@Xhavit Gasa

1 Like