Shqipëria mund të mësojë shumë nga vendi me kryeqytetin me ajrin më të pastër në botë

Ai Princ ishte Harram se nuk ishte bo synet. e rrofte dita e Hashures