Trajtat e një gjendje të jashtëzakonshme të pashpallur

Po te shikosh feed ne insta te.kryeM- hit, gjithcka eshte ok

Ku i gjen keto birn-axheshkat o gjëmb😁
Berja e çorbe te gjate,nuk është shenjë diturie! Perkundrazi, te thuash ate qe do me pak fjale ,qartë,dhe pa grekolatinizma katundaresk, te ben te mesh respekt per shkruesin.
Sforcim i tepërt,përpjekja për ngjashmëri me 97-n!

Turp! I vune perpara nje tufe grash.

gjysmen tjeter do e lexoj neser, por nuk mund te rri pa thon se paralelet qe autorja paraqet, ndermjet nazismit, Muall Mavrise dhe Palloshit, sikur duken pa vend.

1 Like

Pjer, thelbi i shkrimit eshte kjo fraze:

Sipas Agamben, interpretimi i drejtë i thënies necessitas legem non habet, pra ai që përputhet me botëkuptimin e antikitetit por edhe atë mesjetar,

kurse thelbi i thelbit eshte fraza latine:

necessitas legem non habet

qe do te thote ne pellazgjisht:

nuk eshte nevoja qe legeni te beje muhabet.