Tralala-ja që po dëgjon - 2

Mirseerdhët tek tema ku mund të ndani me të tjerët muzikën që po dëgjoni.

and we both know hearts can change and it’s hard to hold a candle in the cold november rain

https://www.youtube.com/watch?v=TAhyZegVkhw

https://www.youtube.com/watch?v=4Onq3YGNax8

1 Like

https://youtu.be/tjMk8uke_pI

1 Like
1 Like
1 Like

https://www.youtube.com/watch?v=c-tW0CkvdDI

“Do ta kujtosh fukarane e amon
Edhe pse m’ke mor mëní”

https://www.youtube.com/watch?v=TSsRFayGR9I

1 Like