Botës në krizë i nevojiten etër dhe nënë të reja (Pjesë e V)

#1

Giorgio Galli në librin Perëndimi misterioz vë në dukje fillin që lidh rebelimin feminist - gjithnjë i pranishëm në historinë e perëndimit - me tre dukuri të ngjashme e me karakteristika të përbashkëta: bakantet (amazonet), gnostikët dhe shtrigat, duke theksuar rëndësinë dhe rolin e rëndësishëm që ka pasur konflikti mashkullore-femrore në historinë e kulturës perëndimore. Në historiografinë tradicionale ky konflikt lihet pas dore dhe deri mohohet, dhe merret parasysh vetëm si kulturë alternative. Galli tregon në mënyrë të hollsishme shenjat dhe gjurmat e një rebelimi “femror” që merr aspekte të kulturës alternative: barazitizëm, libertizëm, anarki seksuale - lidhur ngushtë me lëvizjen për mjedisin (“jeshilët”), erboristerinë (mjeksia alternative), guzhinën makrobiotike (ushqimin natyral), dukuritë paranormale etj. Si përfundim ndërtimi i kulturës perëndimore të krishterë bazohet mbi sakrificën dhe humbjen e sjelljeve dhe eksperiencave që kultura alternative propozon dhe mbron, dmth ndërtohet mashkullorja në bazë të sakrificës së femrores (ç’ka kërkon të thotë edhe miti i kështjellës së Rozafës).

Qëkur lëvizjet feministe janë shfaqur në skenën politike dhe kulturore, kanë lindur studime të panumurta që kundështojnë teoritë tradicionale, të cilat konsiderojnë mashkullin-gjuetar origjinë të evolucionit njerzor (novacionet teknike, gjuhën, ndërlidhjen, koperimin dhe konkurrencën e grupit). Studimet tradicionale tërheqin vëmëndjen drejt problemeve të gjuetisë dhe fabrikimit të armëve (profesion tipik mashkullor), duke lënë pas dore problemet e vjeljes dhe fabrikimin e instrumenteve për të mbledhur dhe konservuar ushqimin (profesion tipik femror); gratë-vjelëse, për të nxjerrë rrënjë prej toke dhe për të shtuar sasinë e ushqimeve të mbledhura, do të kalojnë në përdorimin e përditshëm dhe të përhershëm të mjeteve dhe veglave që lehtësojnë këto veprimtari. Disa studime mbrojnë tezën e natyrës së ndërlikuar të shkaqeve mashkullorë dhe femrorë (gjuetia dhe vjelja) që nxisin evolucionin, studime të tjera synojnë të zevëndësojnë Mashkullin-gjuetar me Mëmën-vjelëse duke mbrojtur tezën që i takon grave - përgjegjëse për mbledhjen dhe dhe ndarjes së ushqimit vegjetal - protagonizmi për novacionet teknike dhe fabrikimin e instrumentave të kopshtarisë, agrikulturës, orendive shtëpijake, teknologjisë së përdorimit të zjarrit, erboristerisë, gastronomisë, kozmetikës, punimit të enëve, aktivitetit të lojës, të ndërlidhjes, të koperimit dhe të konkurencës në bashkësinë primitive. Nga kjo pikpamje - konsideruar edhe që më vonë gratë drejtonin dhe administronin shoqërinë matriarkale - shkenca (mjeksia), politika dhe ekonomia (teknologjia) në fillim ishin kultivuar prej grave; pra pikërisht teza: shkenca, politika dhe ekonomia qëndrojnë përballë përkatësisht filozofisë, fesë dhe artit njësoj si burri përballë gruas (ose subjekti përballë objektit, qielli përballë tokës, mendja përballë trupit etj). Në fakt në histori ndodh që “mashkullore” dhe “femrore” shkëmbejnë pozicionet midis tyre - nga dominues në i dominuar dhe anasjelltas - në një konflikt të vazhdueshëm, me pasojë të drejtpërdrejtë ndarjen, pështjellimin dhe shpërfytyrimin e aktiviteteve përkatës kulturore.

Historikisht beqaria fetare (celibati) hyri në fuqi në kohën e reformës gregoriane për të shmangur mundësinë që kleri i lartë të zhvillonte interesat e familjeve të mëdha aristokratike të kohës, duke lënë pas dore ato të Kishës, pra kontrasti kishë-shtet zbulohet si konflikt mashkullor-femror. Vendimi u ritheksua dhe formalizua zyrtarisht gjatë Këshillit të Trentos (1545) si përgjigje tezës protestante (Luterit) që kishte shfuqizuar beqarinë fetare. Kështu kontrasti protestant-katolik, lidhur ngushtë me veri-jug, zbulohet si konflikt mashkullor-femror. Kisha - konsideruar përgjegjëse për mendësinë mashkullore të perëndimit - pranon teorikisht barazinë midis njeriut dhe gruas, megjithkëtë nuk pranon gratë në urdhërin priftëror me preteksin që ndjek shëmbullin e Jezuit, i cili nuk pranoi asnjë grua në rrethin e dymbëdhjetë dishepujve, dhe për faktin se Shpëtimtari parapëlqeu të shfaqej në formë mashkullore dhe jo femërore. Por edhe në këtë rast si gjithnjë arkeotipi nuk mund të shpërfillet, dëbuar nga porta hyn i shpërfytyruar prej dritare: pikërisht në vëndet katolike - zakonisht më patriarkalë dhe mashkulloristë se vendet protestante - kulti femëror i Madonës (Maries) tejkalon atë të Jezuit. Sakrifica e beqarisë fetare e flak arkeotipin mashkull-femër në fushën e shpirtit safi ku edhe shënjtorët çiftëzohen shpirtërisht: Benedetto e Scolastica, Francesco d’Assisi e Chiara, Teresa d’Avila e Giovanni della Croce, Francesko di Sales e Giovanna di Chantal, Vincenzo de’Paoli e Luisa di Marillac etj. Në leteraturën mistike janë të bollshme rastet e erotizmit të sublimuar ku ndjenjat e seksualitetit fizik mund të përjetohen të çvendosura, të shndërruara dhe shpërfytyruara në seksualitet shpirtëror. Mistikët - qoftë laikë qoftë klerikë - përshkruajnë takimin me Zotin me metafora erotike dhe aluzione seksuale. Në rrëfimin e ekstazës së Teresa d’Avila që frymzoi veprën e famshme të Berninit, seksualiteti është akoma një metaforë e nënkuptuar, gjithnjë e interpretueshme sipas shijeve të kohës (sigurisht edhe e dëshmuar sipas këtyre shijeve), ndërsa në gjuhën e përdorur nga shëntorja moderne Gemma Galgani (1878-1903) për të përshkruar raportin e saj dashuror me dhëndrin Jezu, ekzistojnë referime të qarta dhe të padyshimta të një raporti thjeshtë seksual, vetkuptohet në nivel shpirtëror ose si seksualitet hyjnor. Shprehja “nusja e Jezuit” në disa raste nuk është vetëm një metaforë, sepse shumë murgesha fantazojnë se kanë mbetur me barrë me Zotin, dhe që lindja e Krishtit është pranë. Në këtë vazhdimsi mund të përmendet fakti që raporti midis Krishtit dhe Kishës lidhet edhe me raportin midis burrit e gruas (Ef. 5) dhe që Kisha - trupi i Krishtit - do të quhet “Mëma e besimtarëve”; këto raste, përveç për sa më sipër, dëshmojnë edhe për lidhjen e ndërsjelltë midis dikotimive mashkull-femër dhe mendje-trup.

Protestantizmi duke vlersuar vertikalitetin e fetarisë në dëm të horizontalitetit të veprës (vlerë kryesisht katolike), çrrënjosi kultin e Madonës - Luteri dhe Kalvini e dënonin si idolatri e pastërt pagane - bashkë me kultin e figurës (ikonës), duke vënë në dukje edhe një tjetër herë lidhjen ndërmjet dikotimisë mashkullore-femërore dhe dikotimive lart-poshtë, veri-jug, protestant-katolik, subjekt-objekt, abstrakt-figuratv, shpirtëror-material, besim-vepra, hebraizëm-helenizëm, krishtërim-paganizëm etj. Zakonsht konsiderohet që protestantizmi u përpoq të shkulë elementin femëror të krishtërimit - trashëgimi e feve protokristiane, pagane, mesdhetare etj - duke ju rikthyer mendësisë hebraike, tipike mashkulloriste, kundërfigurative (në zbatim të urdhërit biblik për të mos adhuruar idole), subjekt, bazuar vetëm në besim shpirtëror dhe jo në vepra konkrete. Sa më sipër është vetëm pjesërisht e vërtetë, sepse sipas Mircea Eliade (E shenjta dhe profania), popujt primitivë dhe hebrejtë në rast rreziku të skajshëm - sidomos mënxyra prej qiellit, përmbytje, thatësi, fortuna, epidemi - i drejtoheshin Qenies supreme të quajtur: Zot i Qiellit (At Qiellor) dhe braktisnin perënditë femërore tokësore (Hyjnia Mëmë), të cilat lëvdonin jetën normale. Kur hebrejtë gjendeshin në kohë paqeje dhe begatie ekonomike largoheshin prej Jahve dhe afroheshin Baal dhe Astarte (zotër të pjellorisë, begatisë dhe vitalitetit), për tu kujtuar përsëri të penduar për Jahve në periudha katastrofash historike. Popujt primitivë dhe hebrejtë ishin të bindur se perënditë femërore dhe bujqësore, megjithse në dukje të fortë dhe të fuqishëm, nuk kishin aftësi të shpëtonin jetën, kozmosin dhe shoqërinë njerore në periudhat e krizave dhe katastrofave, por kishin aftësi vetëm të pllenonin, riprodhonin dhe shtonin jetën. Për të njëjtën arsye protestantizmi - një lëvizje e shpërthyer në një epokë krize që synonte shpëtimin - lindi si reaksion burrnor kundër katoliçizmit të squllosur nga shekuj status quo-je të fuqisë shekullare dhe nga lëshimet e bëra feve pagane dhe parakrishtere. Protestantizmi dhe katolicizmi - njëri duke hequr kushtin e beqarisë fetare (Luteri detyroi priftërijtë të martoheshin me murgeshat) dhe duke çrrënjosur njëkohësisht kultin femëror të Madonës, ndërsa tjetri përkundrazi duke mbajtur bashkë beqarinë fetare (celibatin) dhe kultin e Madonës në një shoqëri tipike sekrete meshkujsh me qendër Vatikanin - dëshmojnë përsëri që arkeotipi nuk mund të asgjësohet, por vetëm mund të shpërfytyrohet, ose çfarë flaket prej dere, hyn e shpërfytyruar prej dritare.

fund pjesës së IV


pjesën e mëparëshme e gjeni këtu

0 Likes

#2

0 Likes

#3

Nena Hyjnore nuk eshte nje grua apo individ. Ajo eshte nje substance e panjohur. Cdo forme qe ajo merr, dizintegrohet pasi ka kryer misionin e saj. Kjo eshte dashuria. (Nga mesimet gnostike)

0 Likes

#4

Per saktesi, mesimet gnostike jane njera fele, ndersa mesimet klasike zyrtare jane tjetra fele. Dmth eshte e vertete qe Nena Hyjnore eshte nje substance e panjohur, por eshte gjithashtu e vertete - sidomos per nje katolik - qe gruaja apo individi Madhër Meri ishte nje substace e njohur e shenuar ne gjendje civile te lagjes ne Jeruzalem.

Njesoj ka nje Krisht mistik apo metafizik (gnostik), po ka edhe nje Krisht historik te shenuar ne librin e gjendjes civile te lagjes me emrin Jezui.

0 Likes

#5

Substance e panjohur dhe e vertete qe merr forme (sic e kam thene me siper) njerezore per te kryer misionin, dhe me pas dezintegrohet.as kristianet gnostike nuk e mohojne misionin dhe ekzistencen e Marise historike apo Krishtit historik si person, por theksojne qe Krishti, Maria si substanca potenciale duhet te zhvillohen ne cdo person, ky eshte misioni i jetes, realizimi i cdo njeriu, arritja e koshiences Kristike. Nese kristianet gnostike do te mohonin personat historike atehere nuk do te ishin me gnostike por psikologe moderne.

0 Likes

#6

e pashe te verteten qe ke shkruar me siper, dhe e di vleren e gnostikeve. Por di edhe qe gnostiket kane qene fillesa e heretizmit qe me pas degradoi ne ateizem. Pra te vertetat gnostike i konsideroj komplementare me te vertetat fetare zyrtare, ndryshe rezultojne te kunderta, me pasoje sherrin dhe konfuzionin e te vertetes te deghraduar ne dy gjysem te verteta, qe jane keq se rrena, dhe me te rrezikshme.

Per rastin konkret eshte e vertete ideja gnostike qe arketipi “ati dhe nena” jane:

Por dizintegrimi i Jezuit dhe Madher Meri ka qene vetem fizik, sepse shpirterisht ata vazhdojne te jetojne ne boten shpirterore, se çdo person tjeter njerzor qe ka lindur dhe ka vdekur. Prandaj kjo ide eshte fillese e ateizmit qe mohon ekzistencen e botes tjeter.

Nga ana tjeter ideja gnostike ka superioritet ndaj kishes zyrtare me te verteten e theksuar prej teje:

Pra gonistiket mbajne te hapur misionin e Ardhjes se Dyte te Krishtit edhe ne trup fizik, por qe nuk vjen me pashaporten hebraike te Jezuit tashme te dizintegruar.
Ndersa Kisha zyrtare e vulos revelaten me Apokalipsin.
Nuk e di nese jam shpjeguar qarte sepse nje fije e ndan zyrtaren nga gnostiken.

0 Likes

#7

Po fizik e kam kuptuar edhe une degradimin, sepse si te thuash, ajo substance zhvillohet ne maksimum dhe krijon qenien e perkryer, qenie e cila ne nje moment te caktuar e le kete bote ne menyre koshiente (jo inkoshiente sic mund te ndodhe me shumicen ku substanca mbetet thjesht potenciale), dhe jeton koshiente ne dimensionet e tjera. Ndaj vdekja per njerezit qe arrijne deri ne inkarnimin e koshiences kristike eshte ‘nje akt kalimi’, mistiket e vertete e zgjedhin oren e kalimit ne boten tjeter, e dine kur misioni i tyre tokesor eshte drejt perfundimit.

0 Likes

#8

perseris qe dallimi midis dy gjysem te vertetave i ndan nje fije, ndersa ne realitet eshte nje konfuzion i tmerrshem ne te dyja palet, me pasoje konflikt po te tmerrshem.

Konfuzioni eshte edhe ne terminologji, e cila nuk duhet te leje shkak per keqkuptime, siç edhe ndodhi me lart. Kujdes me gjuhen gnostike sepse eshte hermetike, pra le shteg per gjithfare interpretimi.

Mistikun Jezu e vrane ne kryq pa deshiren e tij, nuk zgjodhi ai oren dhe menyren e kalimit ne boten tjeter. E bukura eshte se kete e besojne njesoj si gnostiket, ashtu dhe dogma zyrtare.

0 Likes

#9

Po Jezui nuk e parashikoi qe do te ringjallej?

0 Likes

#10

Edhe ky eshte nje keqkuptim i tmerrshem, Jezui nuk parashikonte pamundesira, ringjallja fizike eshte e pamundur, njehere i vdekur dhe i dizintegruar. Ringjallja e Jezuit eshte vetem shpirterore, mbas kryqimit ka tre dite “vdekjeje”, qe eshte vdekje shpirterore, dmth zbritje ne ferr, dhe ngjallja eshte ngritja prej ferrit (vdekjes) ne nivelin e Parajses (jetes).

0 Likes

#11

Luke 24:6-7

He is not here; he has risen! Remember how he told you, while he was still with you in Galilee: ‘The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified and on the third day be raised again.’

0 Likes

#12

Problemi me i tmerrshem i librave fetare eshte se teologet nuk gjejne dot se çfare eshte simbolike, e çfare eshte literale. Psh çfare eshte literale Kirkegardi e shpjegon si simbolike, e çfare eshte simbolike Barth e konsideron literale. Ky eshte fenomen me banal ne interpretimin e fjales se shenjte, e kjo ka filluar qe me grindjet midis shen Pjetrit dhe shen Palit. Me nje fjale vari hejbet librave fetare, dhe ky eshte nje nga shkaqet e ateizmit. Nga kjo pikpamje ateistet jane komplet te justifikuar.

Çfare eshte literale dhe çfare eshte simbolike e shpjegon drejt vetem Mesia i Ardhjes se Dyte.

0 Likes

#13

keqkuptimet jane ne rendin e dites. Po e sjell me te plote citimin tend, fol e fol ne te gjalle Jezui, inteligjenca e dishepujve ne maksimum te kuptimit:

As the women bowed their faces to the ground in terror, the two men asked them: “Why do you look for the living among the dead? He is not here; He has risen! Remember how He told you while He was still in Galilee: “The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and on the third day rise again.”

0 Likes

#14

Nje tjeter kuptim i thelle gnostik dhe zyrtar:

To another he said, “Follow me.” But he said, “Lord, let me first go and bury my father.” And Jesus said to him, “Leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God.” - Luke 9:59-61

Njerzve nuk ju vjen mire te kuptojne se jane te vdekur, prandaj kuptimet e thella gnostike dhe zyrtare.

0 Likes

#15

Aqua, i lexova perseri komentet dhe ve re se nuk kam shpjeguar si duhet problemin e profecise se Jezuit qe ngre ti. Dje ishte nje situate tragjiko-komike, kurre ndodhur me pare, duhet te komentoja me ty lidhur me hirin e providences, njekohesisht qe me duhej t’i jipja xhevap bordellos politike me fjalor kamionisti. Pranej me ka shpetuar problemi i profecise, qe po perpiqem ta shpjegoj tani qe jane qetsuar ujrat.

Eshte e vertete ajo qe thua ti referuar citimit qe sjell se Jezui parashikoi kryqzimin dhe ringjalljen mbas tre diteve. Por edhe ne kete rast te verteten dhe falsitetin nje fije i ndan. Jezui parashikoi kryqzimin jo ne saje te nje cilesie mistike si destin fatal te tij, por thjeshte si parashikim meqe shihte situaten e krijuar nga nje armiqsi totale e Sinodit te Shenjte, plus shihte friken e dishepujve dhe mundesine e braktisjes prej tyre. Pra nuk i mbetej alternative tjeter, perveç kryqzimit (perveç opsionit qe te shkonte ne shtepi te vet te hante kurabiet e Madher Merit). Nuk me duket se duhet nje aftesi mistike mbinjerzore per te parashikuar kaqe gje, mjafton dhe tepron nje aftesi njerzore per te vezhguar situatat dhe njohjes se shpirtit njerzor.

Pothuajse e njejta gje persa i perket parashikimit prej tij te ringjalljes mbas 3 ditesh. Siç e thashe behet fjale per vdekje shpirterore (mbas vdekjes fizike) si zbritje ne ferr per 3 dite si kusht zhdemtimi per tu ngritur mbi nivelin e ferrit, e cila eshte ringjallja e vertete (ferri eshte vdekja), dhe jo ringjallja e kermes siç kujtuan dishepujt dhe kujtojne edhe sot te krishteret, te cilet shpresojne se ne diten e Gjyqit te Fundit do te ngjallet edhe kerma e tyre bashke me kermen e Jezuit. Pra Ligjet e Termodinamikes qe mbajne ne kembe Universin shkojne ne lesh bashke me Universin qe ka ne themel 3 Ligjet e Termodinamikes.

Persa i perket 3 diteve te cilet jane simbolike (siç eshte simbolik informacioni i Zanafilles qe “bota eshte krijuar ne 7 dite”, konsideruar literalisht atehere ne lesht edhe kozmogonia dhe astronomia), sepse ne boten tjeter nuk ekziston koncepti i kohe-hapsires si ne boten fiziken, ose ekziston ne nje forme tjeter qe nuk matet me sahat dhe kalendar per te festuar per Pashke “Krishti u ngjall” mbas 3 ditesh per te ngrene kurabie besimtaret. Ka nje liste te gjate te perdorimit te numrit 3 ne Bibel si kohe 3 dite dhe hapsire 3 nivele ose shkalle. Po deshe, nese je kurioze, ta sjell listen.

Dogma universale e Kishes, e besuar edhe nga gnostiket, qe kryqzimi ishte destin providencial fatal i parashikuar, eshte falsiteti me i tmerrshem, krimi me i tmershem qe i behet Providences, dhe ne çdo çast, dikur si dhe tani. Besimi ne kete dogme vazhdimisht e ve ne kryq Krishtin, per me teper nga ata qe e adhurojne.

0 Likes

#16

Nuk eshte e veshtire per nje besimtar te krishtere te mbeshtese ringjalljen e Jezuit, kur ne Bibel permendet se varri u gjet bosh nga 3 gra. Nese dikush do te kapej me thyerjen e ligjeve te termodinamikes etc, nje prift do te thoshte qe ne fakt shume ligje “thyhen” ne rastin e Jezuit, qe nga lindja prej nje nene te virgjer, ecja mbi uje, mrekullite me te semuret, ringjallja e Lasarus, ringjallja e vet etc prandaj kot nuk e kane quajtur “Zoti qe zbriti ne toke me trup njeriu” qe per besimtaret dmth Zoti qe krijon ligjet, krijon dhe shtigjet, sepse kush mund t’i thyeje ligjet me mire se Krijuesi i Ligjeve, sic thuhet ne nje nga Librat e shenjte : “I Madhi mjafton t’i thote nje sendi “Behu”, e ai menjehere behet”. E duhet pasur parasysh se kristianet shohin Zotin tek Jezui, atij i luten dhe besojne qe kur te vije ne ardhjen e dyte, do te vije me te njejtin trup qe ka patur para x-mije vjetesh. Sipas gnostikeve, nese nje master (konkretisht Jezui) pasi ka vdekur dhe i eshte ngjitur shpirti lart, refuzon Nirvanen per te ndihmuar njerezimin, ai arrin te marre ate qe quhet Elixir of Long Life, ku masteri arrin kontroll te plote mbi trupin fizik qe la na Toke dhe mund ta ruaje per miliona vjet te njejtin trup ne saje te transformimeve qe i behen ne dimensione te tjera.
Polemika ka sa te duash, psh myslimanet besojne se Jezusin e ngriti Zoti ne qiell me trupin fizik, pa vdekur dmth. Disa qendrime te tjera islamike jane se Zoti krijoi iluzion ne mendjet e kryqezuesve dhe kryqezuan dike tjeter ne vend te Jezuit, etc…etc.
Dua te them, qe per keto gjera nuk mund te vihet vula, te pakten une s’e ve dot vulen, nuk jam as specialiste e teologjise, por thjesht kam lexuar disa libra per kuriozitetin tim. Per keto ceshtje, njerezia zgjedh, t’i besoje krejtesisht a te mos i besoje fare dhe keshtu nje pjese mbledh mendjen. Nje pjese tjeter, kane edhe deshiren e mire per te besuar, por edhe jane ne kerkim…
Une them qe njeriu duhet te investoje veten e tij me mirebesim edhe tek feja, edhe tek shkenca, dhe te prese me durim aty ku nuk merr dot pergjigje imediate, dhe keshtu ngadale-ngadale E Verteta do ta perqafoje ate qe e do te verteten ne menyre genuine, dhe do ta lehtesoje nga te gjitha dilemat dhe konfliktet e brendshme.

0 Likes

#17

Nese flitet per te verteten, atehere, beso e mos beso, e verteta nje eshte, ose nuk eshte fare, nuk ka te te vertete, ka vetem interpretime demokratike. E verteta eshte totalitare, nuk eshte demokratike me votim te lire, çfar thote apo beson prifti, teologu apo kurvjari si ngel gruaja me barre, i krishteri apo myslimani, katunari qe shef ondrra ne dill se Zoti ben gjithçka apo shkencetari per ligjin e entropise qe kozmosi eshte olistik, dmth nese ne nje pike te universit thyhen ligjet, kolapson e tera.

Kjo eshte e para fare, pa bere te qarte kete, eshte e kote me vazhdu diskutimin.

Pastaj mund te vazhdohet si mund te kuptohet e verteta, sepse me un besoj e ti beso, e ai tjetri nuk beso, e verteta mund te jete aty para te gjitheve, e te gjithe shofin imexhen en pipell o je, çuri furi. Per te mos thone qe njerzit shofin ate qe ju leverdis, dhe e verteta nuk para leverdis, sidomos ne fillim ne kontakt te pare.

0 Likes

#18

Une them durim Inkuizitor se asgje nuk ngelet pa sqaruar, por duhet te vije koha e duhur. Edhe une perderisa ne paragrafin e fundit qe kam shkruar, te verteten e kam shkruar me shkronja te medha dhe ne numrin njejes, po tregoj se e nderoj dhe e konsideroj si vetem Nje. Por mendje te ndryshme e kane interpretuar ndryshe dhe kjo eshte tabloja e larmishme e momentit, dikush ka manipuluar, dikush tjeter e ka keqkuptuar padashje, dikush perpiqet ME SHUME TE DREJTE te sqaroje me maksimumin e logjikes dhe te njohurive qe njerezimi ka per momentin se cila eshte e verteta. Koha do ta tregoje.

0 Likes

#19

Koha nuk tregon asgje, dhe s’ka per te treguar asgje me stilin qe “koha do tregoje”. Psh çfar do tregoje koha nese gjysma e njerzimit beson qe Jezui eci mbi uje (sepse kshu eshte shkrujte ne Bibel), ndersa gjysma tjeter nuk beson sepse shkruhet ndryshe ne librin e fizikes? Me miliona vjet te tere do te vazhdoje kjo lloj “kohe” me diskutime demokratike midis PD dhe PS, dhe asnjoni nuk rref per Jezuin, perfshire edhe besimtaret qe me fantazite e tyre e kane kthyer Jezuin ne majmun cirku. Jezui nuk ishte magjistar, vlera e tij nuk qendron ne magjira me gra me barre nga hiçi, por ne mesimet e tij per te ndryshuar komportamentin e njerzve, ne sakrificen e tij, ne komportamentin e tij etj.

S’ka kohe, je ti e vetem ti jasht kohes dhe hapsires, je ti me pergjegjsine tende. Ja ta zeme se un e kam te verteten ne xhep, jam Ardhja e Dyte e Krishtit, sa kohe don qe te presesh?

0 Likes

#20

Tani si rregull, Krishti per here te dyte vjen prape si Jezui dhe lufton Antikrishtin dhe e mund ate. Kjo eshte zyrtare nga kisha. Krishti pervec mesimeve ka edhe nje aspekt historik qe besimtaret e besojne si te tille dhe nuk e anashkalojne dot. Une tek mesimet dhe tek komportamenti i Krishtit dhe i profeteve te tjere jam e fokusuar ne lidhje me jeten time. Per te tjerat nuk flas dot, se ndryshe me duhet t’ia hyj thelle kerkimeve, ne fushen e fese me teorine dhe praktikat e saj me jam ne nivel amator. Keshtu per ca sekrete historike qe s’na i ka tregu njeri, dhe per ca keqinterpretime te Bibles, bie dakord me cfare ke thene ne komentet e mesiperme: Do na i sqaroje Ardhja e Dyte.

0 Likes