Edhe urdhëri i dytë ekzektutiv i Trump, bllokohet nga një gjykatës


#41

Ça boni vaki ne Londer? :frowning:


#42

Ja nji lajm i mirepritur:
Stolen Super Bowl Jerseys Returned to Patriots by FBI https://a.msn.com/r/2/BByEkSl?m=en-us&ocid=News


#43

Fillune fitoret